Здравейте, искам да изкажа своята благодарност към г-н Данаил Башев, който ми помогна да взема бързото и коректно решение за ипотечен кредит, като договори най-добрите условия, отговарящи на моя профил. Поетапно всичко ми бе разяснявано до най-малката подробност, което вдъхна спокойствие и сигурност за закупуването на желаното от нас жилище.