Банките предоставят не малка информация в своите сайтове, но търсейки от сайт на сайт, или обикаляйки офисите, клиентите все повече се объркват в морето информация. А грешката може да бъде фатална!

За да улеснят този процес, кредитните консултанти от  Кепитъл адвайзър предлагат консултации до окончателното усвояване на кредита. Предимствата за Вас от такава консултация са, че ще получите селектирани, най-добрите оферти от банките, които ще бъдат съобразине с важите желания и възможности. Получавайки достатъчно информация, необходима за определяне на Вашия кредитен профил, те ще ви насочат към онези банки, към които ще имате най-голяма вероятност да бъдете одобрени. С това спестявате не само време, което бихте отделили, за да се ориентирате в специфики, разлики, предимства и недостатъци на многообразието от банкови продукти и услуги, но и много средства.

Чрез Кредитния Консултант бихте могли да договорите с банковите институции по-благоприятни за Вас финансови условия, които не бихте получили на индивидуално запитване.

Това, което изпълнява кредитният инспектор в една банка, тук се извършва от кредитните консултанти, но за разлика от тях те ви посочват в коя от потенциалните банки кредитът би бил най-изгоден. Следователно спестявате средства от такси за кандидатстване в неправилните банки, средства от начислени лихви и такси. Кредитният консултант ще продължи да Ви консултира и след приключване на сделката ,за целия период , в който обслужвате кредита и ще Ви информира за настъпилите новости и тенденции на финансовия и кредитен пазар.

Бих искала да изкажа своята благодарност на Ивет Бялева, кредитен консултант от Кепитъл адвайзър, за съдействието при намирането на най-добрата банкова оферта, за бързата реакция и ангажираността по време на целия процес до усвояването на кредита. Всичко беше обяснено на разбираем език до най-малката подробност.

Истински професионалист!