Револвиращ кредит

С НАС

Получавате средства, за да растете

Револвиращият кредит, също като овърдрафта, се използва за финансиране на оборотни нужди, но има няколко разлики: той е в отделна сметка; тегленето и връщането на средства става по изрично иницииране от страна на клиента; обикновено размерът е по-висок в сравнение с овърдрафта като процентна част от нетните приходи.

Основното му предимство е, че осигурява достъп до средства за компанията, когато се нуждае от тях. Тя може да ги използва многократно в рамките на договорения период за покриване на текущи ликвидни нужди, за преодоляване на сезонни ликвидни дефицити, за поддържане на ликвиден резерв, от който да се възползва при създала се бизнес възможност.

Ние ще Ви съдействаме да получите най-добрия продукт, съобразен със спецификата на Вашия бизнес, който да Ви гарантира стабилен растеж. 

Размер: До 40% от нетните приходи от продажби

Срок: До 3 години

Лихва: Само върху усвоената сума и за периода, в който е използвана

Изборът на правилния кредит изисква разбиране не само къде се намира Вашият бизнес, но и накъде отива!

Two creative small business owners at work.
Capital Advisor

Как работим ние?

Бързо предварително становище за работимост на кредита

Най-добри ценови условия
и минимизиран риск

Договаряне на приемливи
нива на обезпеченост

Кратък процес по изготвяне
и финализиране на кредита

Съдействие при подготовката на всички необходими документи

Оценка на финансовото състояние на компанията

demo-attachment-2307-Half_Circle_Lines
CA

С нас сте в сигурни ръце!

1

Ние знаем правилните решения

Отделяме време, за да се запознем с Вас, с Вашите нужди и финансово състояние и да Ви предложим най-подходящите продукти.

2

Ние говорим езика на банките

Споделете ни целите си и заедно ще структурираме план за тяхното постигане. Добрият план е гаранция за правилни финансови решения.  Всичко е по-лесно, когато зад теб стоят професионалисти.

3

Ние сме дългосрочен партньор

Оставаме Ваш доверен партньор и след получаване на кредита. Подкрепяме Ви при бъдещи нужди и планове.

Ние предлагаме

  • Професионална кредитна и финансова консултация
  • Договаряне на най-добрите условия
  • Предоставяне на поне 3 оферти от различни банки
  • Съдействие и подготовка на всички необходими документи
  • Дигитален процес
demo-attachment-2070-Quarter_Line_Shapes
People Capital web
ПАРТНЬОРИ

Част от банките,
с които работим