Проектно финансиране

С нас

Правите бизнес с размах

Проектното финансиране е специализирано кредитиране на конкретно бизнес начинание. То изисква комплексен подход и анализ на всички компоненти на проекта поотделно и в тяхната цялост, за да може да се оцени ефективността на инвестицията и да се предвидят бъдещите парични потоци след нейното реализиране. Правилният анализ е от ключово значение, за да може да се избере най-подходящият начин на финансиране. Правилното структуриране на кредита е гаранция за неговото одобрение.

Ние имаме опит в проектното кредитиране и познаваме изискванията и продуктите на банките. Ще анализираме детайлно Вашия проект и ще Ви предложим най-подходящата схема за неговото финансиране. Ще Ви помогнем и в подговката на документите, за да ускорим процеса и да гарантираме тяхната изрядност.

Реализирането на нов инвестиционен проект минава през правилно финансово решение!

Portrait of a smiling businesswoman eating an apple in the office
Capital Advisor

Как работим ние?

Бързо предварително становище за работимост на кредита

Най-добри ценови условия
и минимизиран риск

Договаряне на приемливи
нива на обезпеченост

Кратък процес по изготвяне
и финализиране на кредита

Съдействие при подготовката на всички необходими документи

Експертна оценка на ефективността на инвестицията

demo-attachment-2307-Half_Circle_Lines
CA

С нас сте в сигурни ръце!

1

Ние знаем правилните решения

Отделяме време, за да се запознем с Вас, с Вашите нужди и финансово състояние и да Ви предложим най-подходящите продукти.

2

Ние говорим езика на банките

Споделете ни целите си и заедно ще структурираме план за тяхното постигане. Добрият план е гаранция за правилни финансови решения.  Всичко е по-лесно, когато зад теб стоят професионалисти.

3

Ние сме дългосрочен партньор

Оставаме Ваш доверен партньор и след получаване на кредита. Подкрепяме Ви при бъдещи нужди и планове.

Ние предлагаме

  • Професионална кредитна и финансова консултация
  • Договаряне на най-добрите условия
  • Предоставяне на поне 3 оферти от различни банки
  • Съдействие и подготовка на всички необходими документи
  • Дигитален процес
demo-attachment-2070-Quarter_Line_Shapes
People Capital web
ПАРТНЬОРИ

Част от банките,
с които работим