Кредитна линия

Получавате

Гъвкави решения за Вашия бизнес

Кредитната линия представлява комбинация от няколко кредитни продукта, които формират общ кредитен лимит за дейността на компанията. Този лимит може да включва както реални средства като овърдрафт и револвиращ кредит, така и т.н условен лимит, който обикновено се използва за издаване на банкови гаранции. Отделните продукти могат да се фиксират предварително като суми или да бъдат свободно използвани в рамките на общия кредитен лимит.

Кредитната линия е подходяща за фирми, които изполват по-широк набор от финансови инструменти за управление на ликвидността си и за изпълнение на ангажименти към партньори и клиенти чрез банкови гаранции.

За всяка компания е важно да получи решение, което ще ѝ помогне да върви напред. Ние ще се запознаем в дълбочина с Вашата дейност и въз основа на нейната специфика ще подберем най-добрия продукт за Вашия бизнес.

Размер: До 40% от нетните приходи

Срок: До 3 години 

Избираме правилно решение за кредитните нужди на Вашата компания!

Two creative small business owners at work.
Capital Advisor

Как работим ние?

Бързо предварително становище за работимост на кредита

Най-добри ценови условия
и минимизиран риск

Договаряне на приемливи
нива на обезпеченост

Кратък процес по изготвяне
и финализиране на кредита

Съдействие при подготовката на всички необходими документи

Оценка на финансовото състояние на компанията

demo-attachment-2307-Half_Circle_Lines
CA

С нас сте в сигурни ръце!

1

Ние знаем правилните решения

Отделяме време, за да се запознем с Вас, с Вашите нужди и финансово състояние и да Ви предложим най-подходящите продукти.

2

Ние говорим езика на банките

Споделете ни целите си и заедно ще структурираме план за тяхното постигане. Добрият план е гаранция за правилни финансови решения.  Всичко е по-лесно, когато зад теб стоят професионалисти.

3

Ние сме дългосрочен партньор

Оставаме Ваш доверен партньор и след получаване на кредита. Подкрепяме Ви при бъдещи нужди и планове.

Ние предлагаме

  • Професионална кредитна и финансова консултация
  • Договаряне на най-добрите условия
  • Предоставяне на поне 3 оферти от различни банки
  • Съдействие и подготовка на всички необходими документи
  • Дигитален процес
demo-attachment-2070-Quarter_Line_Shapes
People Capital web
ПАРТНЬОРИ

Част от банките,
с които работим