Консултация по управление
на бизнес финанси

С нас

Управлявайте ликвидността ефективно и инвестирайте печелившо!

Една компания винаги трябва да разполага с достатъчно ликвидност за своите бизнес операции. В същото време активното управление на свободните ресурси, в съчетание с добър предприемачески усет, е в основата на ръста в приходите и печелбата от дейността. Интегрираният и персонализиран подход е от изключитено значение за гарантиране на устойчив растеж.

Ние ще направим безпристрастна оценка на Вашето финансово състояние и на възможността Ви да ползвате кредитиране за оборотни нужди и инвестиции. Ще оценим Вашия кредитен риск и ще Ви посъветваме как да го подобрите при нужда. Ако открием пропуски, ще Ви консултираме как да ги коригирате, за да станете по-атрактивни за банките.

Финансовото планиране е планиране на бъдещето. Ние ще ви помогнем да изберете най-добрия път към Вашите цели.

Business people handshake in modern office.
Capital Advisor

Как работим ние?

Безпристрастна оценка
на финансовото състояние

Професионални насоки
за управление на ликвидността

Съвети за подобряване
на кредитоспособността

Консултация за инвестиране
на свободните средства

Подходящи банкови инструменти
за управление на рискове

Дългосрочен партньор за всяка Ваша корпоративна нужда

demo-attachment-2307-Half_Circle_Lines
CA

С нас сте в сигурни ръце!

1

Ние знаем правилните решения

Отделяме време, за да се запознем с Вас, с Вашите нужди и финансово състояние и да Ви предложим най-подходящите продукти.

2

Ние говорим езика на банките

Споделете ни целите си и заедно ще структурираме план за тяхното постигане. Добрият план е гаранция за правилни финансови решения.  Всичко е по-лесно, когато зад теб стоят професионалисти.

3

Ние сме дългосрочен партньор

Оставаме Ваш доверен партньор и след получаване на кредита. Подкрепяме Ви при бъдещи нужди и планове.

Ние предлагаме

  • Професионална кредитна и финансова консултация
  • Договаряне на най-добрите условия
  • Предоставяне на поне 3 оферти от различни банки
  • Съдействие и подготовка на всички необходими документи
  • Дигитален процес
demo-attachment-2070-Quarter_Line_Shapes
People Capital web
ПАРТНЬОРИ

Част от банките,
с които работим