Усещането да те консултира Данаил Башев е все едно се съветваш с най-добрия си приятел – винаги намира начин да ти отдели време, да вникне в проблемите ти, да предложи варианти от които да си избереш и то винаги подкрепен с точни сметки и цифри. А ако забележи, че пак ти е трудно да прецениш – деликатно да разкаже какво той би направил на твое място. Богатият опит и високото ниво на компетентност, съчетани с умението да говори на разбираем език, правят разговорите повече от ползотворни и приятни.
Още след първия ни разговор препоръчвам Capital Advisor на своите близки. Благодаря за пътеводната светлина!