ЗА НАС

„КАПИТЪЛ АДВАЙЗЪР“ ЕООД е дружество, регистрирано в Търговския регистър към Агенция по вписванията на Република България, с ЕИК 203428450, със седалище и адрес на управление в гр. София, п.к. 1700, р-н Студентски, ж.к. „Витоша“, ул. „Професор Христо Вакарелски“ № 11В, бл. 3, ет. 3, ап. 8, наричано по-нататък за краткост Дружеството (ние/нас).  Дружеството е регистриран кредитен посредник в съответствие с нормативната уредба на Република България, при изискванията на Закона за кредитите за недвижими имоти на потребители, с рег. номер BCI000096 в Регистъра на БНБ и Заповед за вписване 54135/16.05.2022 г. Същото се представлява от Данаил Алексиев Башев, e-mail office@capitaladvisor.bg

Дружеството извършва услуга по посредничество за продукти и услуги, предлагани от всички финансови институции, които упражняват дейност на територията на Република България, съгласно българското законодателство, и които на база подписан договор с Дружеството приемат да отпускат кредити при условия на посредничество, съгласно своята кредитна политика, вътрешни правила, вътрешна нормативна база и кредитно законодателство.

Дружеството е собственик на електронната страница https://capitaladvisor.bg (накратко CapitalAdvisor), чрез която предлага услугите си само на пълнолетни и дееспособни потребители.

За целите на предоставяните от него услуги, Дружеството е администратор на лични данни като отговаря за спазването на разпоредбите на Закона за защита на лични данни и Общия Регламент за Защита на Личните Данни 2016/679.

Настоящата Политика за Поверителност има за цел да Ви информира какви лични данни обработва Дружеството и за какви цели, на кого ги предоставя, какви са вашите права относно обработваните Ваши лични данни и как можете да ги упражните. Дружеството се стреми да Ви предостави достъпна и полезна информация на своята интернет страница.

При посещение на CapitalAdvisor, като гост, без отправяне на Онлайн запитване, Дружеството не събира лични данни. В този случай се събира информация, която не се отнася лично до посетителя на уебсайта, каквато е IP адресът на неговия компютър, името на локалната мрежа или на компанията, уебсайтът, който е посетил преди електронната страница на Дружеството, информацията, която субектът е потърсил в CapitalAdvisor, както и датата и часът на посещението, и браузърът, който е използван. Тази информация се събира и анализира, като посетителят остава анонимен. Тя се използва единствено, за да подобрим привлекателността, съдържанието и функционалността на CapitalAdvisor. Тази информация не се използва допълнително и не се препраща към трети страни.

ОБРАБОТВАНИ ЛИЧНИ ДАННИ

За Клиенти/Потребители Физически Лица:

 • Име и фамилия
 • Населено място
 • Имейл адрес
 • Телефон за връзка
 • Месторабота
 • IP адрес

ЦЕЛИ ЗА ОБРАБОТКА НА ЛИЧНИ ДАННИ

Дружеството като Администратор на лични данни извършва следните операции и обработва само необходимите лични данни за следните цели:

 • за кандидатстване за отпускане на кредит (от определен вид)  чрез онлайн запитване от физическо лице чрез CapitalAdvisor – име и фамилия, населено място, IP адрес, имейл адрес, телефон за връзка;
 • за отправяне на онлайн запитване за оферта за управление на свободни средства (от определен вид) от физическо лице чрез CapitalAdvisor – име и фамилия, телефон за връзка, имейл адрес, населено място, IP адрес;
 • за онлайн свързване посредством електронен съобщителен канал на CapitalAdvisor – име и фамилия, е-mail, телефонен номер;
 • за онлайн Избор на банка и анализ на банкови разходи – име, имейл, телефонен номер, IP адрес;
 • за обработване на онлайн заявка за Съдействие при Нужда от помощ при използване на услугите, предлагани от Дружеството чрез CapitalAdvisor име, имейл адрес, телефонен номер;
 • за осъществяване на вътрешнодружествен контрол при подаване на сигнал, жалба или възражение от посетителя – име и фамилия, телефон за връзка, населено място, имейл;
 • За директен маркетинг, включително, но не само да Ви информираме за нови продукти и услуги – две имена, e-mail  и телефон за връзка.

По всяко време може да откажете да получавате информация от нас (различна от изискваната поради естеството на нашия бизнес). Ако желаете да се откажете от възможността да Ви информираме за изгодни оферти и промоции, моля свържете се с Вашия кредитен консултант или ни пишете на office@capitaladvisor.bg.

ПОЛУЧАТЕЛИ И КАТЕГОРИИ ПОЛУЧАТЕЛИ

Във връзка с изпълнение на целите, посочени по-горе, Дружеството предоставя личните данни на физически лица на следните получатели:

 • Банки или финансови институции, с които Дружеството, в качеството си на кредитен посредник, e сключило договори, с които същите са приели да отпускат кредити при условия на посредничество, съгласно своята кредитна политика, вътрешни правила, вътрешна нормативна база и кредитно законодателство, след подписване на Декларация-съгласие по чл. 6, пар. 1, буква „а“ от GDPR от Потребителя.
 • С цел да Ви осигурим високо качество на услугите ни и индивидуални кредитни оферти, Вашите лични данни могат да бъдат предоставяни за обработване, анализ и извършване на справки в регистри като Централен кредитен регистър, Национален осигурителен институт, Национална агенция по приходите и др.
 • Лица, по отношение на които за Дружеството е налице законово задължение за предоставяне на информация, която съдържа лични данни, например Комисия за защита на потребителите, Българска народна банка, НАП, съдебни и право-охранителни органи и др./.Национална Агенция за Приходите – при проверки и ревизии.

COOKIES

За да направим посещенията на посетителите на CapitalAdvisor възможно най-функционални, използваме т. нар. „бисквитки“. „Сооkіеѕ“ или „бисквитки“, представляват малки текстови файлове (компютърни данни), които се запаметяват на компютъра (мобилното устройство) на съответния потребител и са предназначени за използване от уеб страници. Тези данни позволяват да се идентифицира устройството на посетител и правилното поведение на дадена уеб страница, съобразено с неговите индивидуални предпочитания. „Бисквитките“ обикновено съдържат името на уебсайта, времето за съхранение на крайното устройство и уникален номер.

Повечето „бисквитки“ не събират информация, която идентифицира отделното лице, а само обща информация за посетителя, неговото местонахождение и достъп до уебсайта.

Дружеството използва следните бисквитки, за да подобри използването на CapitalAdvisor:

 1. Необходими бисквитки – те са абсолютно необходими за правилното функциониране на CapitalAdvisor. Позволяват Ви да разглеждате безпроблемно съдържанието и да ползвате функционалности, които Ви интересуват;
 2. Функционални бисквитки – Тези „бисквитки“ позволяват на уебсайта да запомни избраните от вас решения и да ви предоставят по-персонализирани функции. Тези „бисквитки“ могат да се използват и за запомняне на промените, направени в размера на текста, шрифтовете и други персонализиращи се части от уеб страници. Информацията, която тези „бисквитки“ събират, е анонимна и те не могат да проследяват активността ви в други уебсайтове;
 3. Аналитични бисквитки – тези „бисквитки“ събират информация за това как използвате сайта. Събраните данни включват например използваните браузъри и операционни системи, името на домейна на посещавания уебсайт, броя на посещенията, средната продължителност на посещението и посетените страници. Тези „бисквитки“ не събират информация, която ви идентифицира лично и се считат за обобщени данни. Бисквитките за ефективност се използват, за да подобрят удобството на уебсайта и да подобрят практическата ви работа с него;
 4. Персонализиращи бисквитки – те дават възможност да посещавате интернет страниците по персонализиран начин според предишните Ви посещения;
 5. Бисквитки от трети страни за прецизно таргетиране и рекламни цели – Google Analytics, LinkedIn Insight Tag, Google Adwords, Facebook Pixel и др. Тези бисквитки съдържат информация за потребителското Ви поведение на нашия сайт и могат да бъдат използвани за персонализиране на рекламни кампании през платформите на външни сайтове и услуги. По този начин виждате релевантна за Вас информация. Те не съхраняват лични данни и информацията е анонимизирана. Външните рекламни платформи, които използваме са: Социални мрежи (Facebook, Instagram и други платформи).

Чрез съответна настройка на браузера всеки потребител може да изключи някои или всички бисквитки. В този случай е възможно да се загуби част от функционалността на Платформата, в т.ч. и някои от услугите.

В случай че посетителят използва линк, който го препраща в друг сайт, последният ще има собствени бисквитки и политика за сигурност, над които Дружеството няма контрол.

ДАННИ ЗА КОНТАКТ С ДРУЖЕСТВОТО

Ако имате въпроси или неясноти относно обработването на личните ви данни или желаете да упражните някое от своите права, можете да се свържете с нас на:

 • email:              office@capitaladvisor.bg
 • адрес:             гр. София, бул. „Тодор Александров“ № 28, вх.3, ет.3

ПРИНЦИПИ ПРИ ОБРАБОТКА НА ЛИЧНИ ДАННИ

Спазване разпоредбите на Регламента

Политиката на Дружеството има за цел да осигури спазването на разпоредбите на Регламента.

Лични данни се събират и обработват законосъобразно и добросъвестно

Дружеството събира и обработва лични данни законосъобразно, добросъвестно и в съответствие с принципите и правата на физическите лица във връзка с обработването на техните лични данни.

Личните данни се обработват прозрачно

Дружеството осигурява прозрачност в комуникацията за събираните и обработваните лични данни като информацията за това е в кратка, прозрачна, разбираема и лесно достъпна форма, и се използват ясни и недвусмислени формулировки.

Лични данни се събират и обработват само за определени цели

Дружеството обработва лични данни на физически лица само в следните случаи:

1. Когато обработването е необходимо за спазване на законово задължение на Дружеството;

2. Когато обработването е необходимо за отправяне на запитване към Дружеството, изпълнение на договор (в т.ч. поръчка) с Дружеството, по който физическо лице е страна, или за предприемане на стъпки по искане от физическо лице преди сключване на договор, когато е нужна неговата идентификация;

3. Когато физическо лице е дало своето недвусмислено съгласие за разбираема и прозрачно дефинирана цел от страна на Дружеството, за която е нужно обработване на неговите лични данни;

4. Когато обработването е необходимо, за да бъдат защитени жизненоважни интереси на физическото лице, чиито лични данни се обработват или на друго физическо лице;

5. Когато обработването е необходимо за целите на легитимните интереси на Дружеството или на трета страна, съгласно разпоредбите на Регламента;

6. В другите случаи, предвидени в Регламента.

Не се събират и обработват ненужни за дейността лични данни

Дружеството не събира и не обработва лични данни на физически лица, които надхвърлят неговите задължения по закон или неговите нужди за правене на бизнес.

Събрани лични данни се обработват за други цели само след съгласие на лицата

Във всички случаи, когато е необходимо събрани и обработвани лични данни на физически лица да се използват за цели, различни от първоначалните, Дружеството уведомява съответните физически лица, иска тяхното съгласие и пристъпва към обработка на техните лични данни за други цели, само след тяхното изрично съгласие.

За обработка се събират минимално необходимите лични данни

Дружеството събира и обработва само минимум необходимите лични данни на физически лица, които:

1. са предвидени в закон;

2. са нужни за изпълняване на договор;

3. са нужни за изпълняване на целите, за които се събират.

Обработваните лични данни са точни и актуални

Дружеството осигурява обработването на личните данни на физически лица да се извършва с максимална точност и по възможност винаги в актуалност.

Личните данни се обработват от минимум необходимия брой лица

Дружеството осигурява достъпът и обработката на личните данни на физически лица да се извършва от минимално необходимия брой лица (оператори), които имат нужната компетентност за тяхната обработка и нужната ангажираност за тяхното опазване.

Личните данни се съхраняват за минимално необходимото време

Дружеството съхранява лични данни за минимално необходимото време:

1.  нужно по закон;

2. нужно, за да се изпълни договор (в т.ч. поръчка) и отговорността по него;

3. нужно, за да се изпълни целта, за която данните са събрани и обработени; или

4. до поискване от физическо лице за тяхното изтриване, след което те се унищожават, без излишно забавяне.

Личните Ви данни ще бъдат обработвани само в срока, необходим за предоставяне на консултантската услуга, предлагана от нас, а именно анализиране на финансовото Ви състояние, проучване на възможности за финансиране от банки и други финансови институции, с които Дружеството, в качеството си на кредитен посредник, e сключило договори за партньорство, подготвяне на необходимите документи за избрания кредит и асистиране при усвояването му. Максималният срок за извършване на услугата е 12 месеца.

Извън горепосочения срок, във връзка с нашите задължения на кредитен посредник и на основание Закона за кредитите за недвижими имоти на потребители, Търговския закон, Закона за задълженията и договорите, Закона за счетоводството и др. нормативни актове, Вашите лични данни ще бъдат съхранявани за максималния срок, посочен в Декларацията-съгласие за обработване на лични данни, а именно 10 години.

Когато личните данни се обработват въз основа на дадено от физическото лице съгласие и в случай че физическо лице потребител оттегли дадено съгласие за обработване на личните му данни, Дружеството ще спре да обработва данните на потребителя и при негово искане ще изтрие личните му данни съгласно изискванията на закона. Потребителят може да оттегли даденото съгласие по всяко време, толкова лесно, колкото го е дал.

Във всички случаи Дружеството осигурява поне веднъж годишно да се прави преглед на събираните и обработваните лични данни и тези от тях, които попадат в някоя от горепосочените хипотези, се изтриват без излишно забавяне.

ПРАВИЛА ЗА ОБРАБОТКА НА ЛИЧНИ ДАННИ

Личните данни се обработват с необходимите нива и мерки за защита

Дружеството осигурява необходимите нива на физическа, организационна и технологична защита с оглед на:

1. естеството, обхвата, контекста и целта на обработваните лични данни;

2. вероятността, нивата на въздействие и тежестта на риска за правата и свободите на физическите лица, в случай на нарушаване на сигурността на обработваните лични данни;

3. своите финансови и организационни възможности.

Дружеството осигурява и всички необходими мерки за своевременно възстановяване на събирани и обработени лични данни при тяхна загуба в резултат на случайни, злонамерени или форсмажорни събития.

Личните данни се обработват с контролиран и проследим достъп

Дружеството осигурява необходимите и подходящи технически, организационни и технологични мерки за контролиран и проследим достъп до личните данни на физически лица.

Личните данни се обработват с нужната отчетност за спазване на Регламента

Дружеството осигурява необходимата отчетност и регистри, за да е в състояние да докаже, че разпоредбите на Регламента са спазени.

Спазване правата на физическите лица, чиито лични данни се обработват

Дружеството осигурява спазването правата на физическите лица, чиито лични данни се събират и обработват, което включва:

1. право на информираност за обработка на лични данни;

2. право на достъп до личните данни – с какви данни се разполага;

3. право на коригиране на неточни лични данни или на допълване на непълни лични данни;

4. право на изтриване на лични данни – правото ”да бъдеш забравен”;

5. право на ограничаване на обработваните лични данни – потребителят, при наличие на правни основания, може да поиска ограничаване на обработването на личните му данни;

6. правото на информираност за действия в резултат на искане за коригиране, изтриване или ограничаване на обработването на лични данни;

7. право на преносимост на данните – потребителят има право да получи личните си данни в структуриран, широко използван и пригоден за машинно четене формат;

8. право на възражение и жалба срещу обработване на лични данни;

9. право да не са обект на автоматично вземане на решение, включващо профилиране;

10. право на оттегляне на съгласието – потребителят има право да оттегли съгласието си по всяко време.

ПОДАВАНЕ НА СИГНАЛ, ЖАЛБА ИЛИ ВЪЗРАЖЕНИЕ

Дружеството осигурява възможност за вътрешнодружествен контрол с оглед превенция и преустановяване на нередност и/или нарушения при обработване на лични данни на физически лица. За целта, в случай на констатирана нередност и/или допуснато нарушение Дружеството поддържа установен механизъм за получаване на сигнал, жалба или възражение. Същите следва да бъдат изготвени в писмен вид, да съдържат следната минимално изискуема информация:

 • идентифициране на жалбоподателя, подаващия сигнал или възражение, в това число име и фамилия, подпис, пощенски и/или електронен адрес за кореспонденция и телефон за връзка;
 • ясно и недвусмислено описание на същността на сигнала, жалбата или възражението;
 • очакваното от адресата решение на проблема.

Подаването на жалби, сигнали и възражения за целите на вътрешнодружествения контрол следва да се изпращат до:

• Адресат:  „КАПИТЪЛ АДВАЙЗЪР“ ЕООД с ЕИК 203428450

• Адрес: гр. София, бул. „Тодор Александров“ № 28, вх.3, ет.3

• Електронна поща: office@capitaladvisor.bg

В 30-дневен срок от постъпване на сигнала, жалбата или възражението, Дружеството го разглежда по същество, анализирайки възникналия казус и се произнася относно обосноваността му, като уведомява писмено жалбоподателя за взетото решение, включващо и предложение за конкретни мерки. Уведомяването на жалбоподателя се осъществява в 7-дневен срок от вземане на решението.

За целите на вътрешнодружествения контрол и неговата прозрачност и проследимост Дружеството поддържа Регистър на входираните и изпратени до него сигнали, жалби и възражения, както и електронни досиета за тях за срок от 5 години от вписването им.

Вътрешнодружественият контрол се осъществява независимо от контрола, осъществяван от Комисията за защита на личните данни.

Подаването на сигнал, жалба или възражение до Дружеството посредством механизма за вътрешнодружествен контрол не ограничава лицата да подадат сигнал до компетентния надзорен държавен орган – Комисията за защита на личните данни.

КОМПЕТЕНТЕН НАДЗОРЕН ОРГАН

Комисията за защита на личните данни (КЗЛД) е независимият държавен орган, който осъществява защитата на лицата при обработването на техните лични данни и при осъществяването на достъпа до тези данни, както и контрола по спазването на Закона за защита на личните данни на територията на Република България.

В случай на съмнение, че правата Ви, свързани със защитата на личните Ви данни, са нарушени, можете да подадете сигнал до Комисия за защита на личните данни на:

 • Адрес: гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2
 • Електронна поща: kzld@cpdp.bg
 • Интернет страница: www.cpdp.bg
 • Телефон: 02 / 91-53-518